ZO GAAN WE MET JOUW PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS OM

Empiria doet er alles aan om de privacy van gebruikers van haar website te bewaken. Op deze pagina kun je lezen welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we ze gebruiken, de manier waarop we ze beveiligen en jouw mogelijke keuzes met betrekking tot gegevens die je wel of niet met ons wilt delen.

RECHT OP INZAGE

Je hebt het recht tot inzage in alle persoonsgegevens die wij van jou bewaren. Indien je inzage wenst van jouw persoonsgegevens die Empiria geregistreerd heeft, kun je een e-mail sturen.

DOEL VAN DE GEGEVENSVERZAMELING

Empiria kan jouw naam en e-mail adres gebruiken om je te informeren over nieuws over Empiria of om informatie te sturen over vacatures die mogelijk interessant voor jou kunnen zijn.Je kunt bij het verzenden van jouw cv aangeven of je dergelijke informatie van Empiria wel of niet wenst te ontvangen. Empiria zal jouw e-mail adres, zonder toestemming, niet aan derden overhandigen of verkopen. Informatie over hoe je het gebruik van jouw informatie kunt beïnvloeden of wijzigen staat hieronder. 

  • De persoonlijke informatie, zoals naam, (e-mail) adres, telefoonnummer, die we bijvoorbeeld naar aanleiding van jouw sollicitatie verzamelen, wordt alleen gebruikt op geaggregeerd niveau. Deze informatie blijft vertrouwelijk. Wees echter bewust dat geen enkele verzending over het internet voor 100% veilig is. Jouw cv wordt direct opgeslagen in onze database waartoe slechts onze eigen medewerkers toegang hebben. Zonder jouw uitdrukkelijke toestemming verstrekt Empiria geen persoonlijke informatie aan derden, ook niet aan opdrachtgevers. 
  • Je wordt alleen voorgesteld aan de opdrachtgever nadat we elkaar persoonlijk hebben gesproken en je  geïnformeerd bent over de inhoud van de betreffende vacature. Overigens kan Empiria niet garanderen dat een opdrachtgever de door jou verstrekte informatie opvraagt, je voor een gesprek uitnodigt, je een (arbeids)overeenkomst aanbiedt of aan jouw eigen carrièrewensen voldoet. 
  • Empiria verkoopt of verhuurt jouw persoonsgegevens niet aan derden. Wij gebruiken deze informatie alleen om de inhoud van onze site zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften en interesses van onze gebruikers en om zo de kwaliteit van onze dienstverlening verder te verbeteren. 
  • Empiria registreert IP adressen en browser types. We linken echter geen IP adressen door naar persoonsgegevens, dit betekent dat terwijl de gebruikerssessie geregistreerd wordt, de identiteit van de gebruiker anoniem blijft. We gebruiken deze IP adressen om trends te ontdekken, het gebruik van de site te analyseren en brede demografische informatie te verzamelen voor toepassingen op geaggregeerd niveau.

GEGEVENSVERZAMELING VIA CV EN LINKEDIN

Empiria geeft je de mogelijkheid jouw curriculum vitae aan haar te zenden. Deze gegevens zullen slechts via het Internet beschikbaar gesteld worden op een beveiligde wijze en slechts aan jouzelf en aan Empiria. Indien je gebruikmaakt van de sollicitatieoptie met onze LinkedIn koppeling, is jouw LinkedIn profiel de basis van je sollicitatie. De LinkedIn-velden zoals werkervaring en opleiding worden dan doorgestuurd als onderdeel van je sollicitatie. Je kan zelf instellen voor welke duur jouw LinkedIn profiel gekoppeld wordt aan onze database. Dit kan in het LinkedIn scherm, waarbij je LinkedIn toestaat connectie met de Empiria database te maken.

RECHT OP CORRECTIE

Je kunt alle gegevens die je verstrekt hebt met je cv of anderszins wijzigen of bewerken door een e-mail te zenden. Je kunt jouw inschrijving beëindigen door een e-mail te sturen naar info@empiria.nl. Jouw gegevens worden dan binnen één werkdag verwijderd uit onze database. 
Indien je gebruikmaakt van de koppeling met je LinkedIn profiel, worden alle wijzigingen die je hierin aanbrengt, doorgezet in onze database zolang je ons daarvoor geautoriseerd hebt. Deze autorisatie kun je wijzigen in jouw LinkedIn account, onder ‘Settings’ en dan ‘Authorized Applications’. Hier vind je onze website wanneer je ons ooit bij je sollicitatie via LinkedIn geautoriseerd hebt.

RECHT OP VERZET

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw gegevens. Je kunt u bezwaar sturen naar info@empira.nl. Empiria schrijft je binnen twee werkdagen uit en vernietigt de persoonlijke gegevens.

MELDINGSPLICHT EMPIRIA

De verwerking van de gegevens wordt gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Empiria houdt zich aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

VERANDERINGEN IN HET PRIVACY BELEID/ETHISCHE GEDRAGSCODE

Indien we wijzigingen aanbrengen in het Privacy Beleid, of de ethische gedragscode, dan worden deze gepubliceerd op deze pagina. Als de gegevens of de manier waarop deze worden gebruikt veranderen, zullen we jou daarvan berichten via het adres zoals we dat in uw persoonlijk profiel hebben.  Wij raden je aan deze site zo nu en dan te bezoeken om zodoende op de hoogte te blijven van het beleid. Als je vragen hebt over het privacy beleid van Empiria, stuur dan een e-mail naar info@empiria.nl

Bekijk alle vacatures